Pasierbek, W. (2009). Edytorial: Moc i niemoc myƛlenia. Horyzonty Wychowania, 8(16), 5-7. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/373