Workowski, A. (2009). Siła moich myśli. Horyzonty Wychowania, 8(16), 25-39. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/376