Solińska, U. (2014). Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy. Horyzonty Wychowania, 13(28), 303-316. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/38