Myjak, T. (2016). Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy. Horyzonty Wychowania, 15(35), 217-231. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/524