Kapralska, Łucja, & Mamak-Zdanecka, M. (2016). Platforma edukacyjna SEIPA. Czy przedsiębiorczości można nauczyć?. Horyzonty Wychowania, 15(34), 245-262. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/550