Kwieciński, L. (2016). Design thinking – behawioralny aspekt kreowania przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, 15(34), 123-136. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/554