Wiśniewska, D. M. (2016). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności. Horyzonty Wychowania, 15(34), 157-173. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/586