Lubacha-Sember, J. (2016). Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet. Horyzonty Wychowania, 15(34), 343-360. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/591