Safin, K., & Pluta, J. (2016). Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje. Horyzonty Wychowania, 15(34), 67-86. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/592