Wronowska, G. (2016). Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji. Horyzonty Wychowania, 15(35), 199-215. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/603