Abramek, E., & Pańkowska, M. (2016). Ocena możliwości implementacji MOOCs. Horyzonty Wychowania, 15(34), 263-281. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/621