Dziewońska, E. (2016). WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI MIĘKKICH NA PRZYKŁADZIE ABSOLWENTÓW KIERUNKU KOSMETOLOGIA. Horyzonty Wychowania, 15(34), 211-229. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/622