Wach, K. (2016). Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów. Horyzonty Wychowania, 15(35), 11-27. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/638