Łuczka, T., & Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/754