Żur, A. (2016). Edukacja spersonalizowana a rozwijanie potrzebnych współcześnie kompetencji społecznych wśród studentów uczelni wyższych. Horyzonty Wychowania, 15(34), 137-155. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/802