Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11-26. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/814