Kosała, M. (2016). Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Horyzonty Wychowania, 15(34), 49-66. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/820