Wach, K. (2016). Edytorial: Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości. Horyzonty Wychowania, 15(34), 5-8. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/829