MÓŁKA, M.; MÓŁKA, J. Narracja źródłem wiedzy w pedagogice / Narrative as a source of knowledge in pedagogy. Horyzonty Wychowania, v. 17, n. 42, p. 111-123, 6 wrz. 2018.