MELOSIK, Z. Globalizacja, amerykanizacja i procesy (glo)kalizacji. Konteksty i kontrowersje. Horyzonty Wychowania, v. 17, n. 41, p. 11-27, 3 wrz. 2018.