STABRYŁA-CHUDZIO, K. Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe. Horyzonty Wychowania, v. 17, n. 44, p. 73-82, 29 mar. 2019.