ŁOBACZ, K.; GŁODEK, P. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Horyzonty Wychowania, v. 17, n. 44, p. 167-177, 29 mar. 2019.