TELICKI, M. Pedagogika pastiszu – co spodobałoby się Ignacemu Loyoli w Nowych wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?. Horyzonty Wychowania, v. 21, n. 57, p. 51-61, 25 mar. 2022.