SIERADZKA-BAZIUR, B. Edytorial: Horyzonty duchowoƛci. Horyzonty Wychowania, v. 21, n. 58, p. 5, 27 cze. 2022.