POKRZYWA, M. Inni czy tacy jak my? Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w przekazach medialnych dla dzieci i młodzieży oraz jego znaczenie dla edukacji . Horyzonty Wychowania, v. 22, n. 61, p. 93-102, 29 mar. 2023.