JAGLARZ, E.; POPIEL, A. Wybrane aspekty religijności u osób z niepełnosprawnością ruchową . Horyzonty Wychowania, v. 22, n. 61, p. 137-148, 29 mar. 2023.