MYJAK, T. Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy. Horyzonty Wychowania, v. 15, n. 35, p. 217-231, 19 grudz. 2016.