POPCZYK, W. Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Horyzonty Wychowania, v. 15, n. 34, p. 103-121, 8 lis. 2016.