Pasierbek, Wit. 2017. „Editorial”. Horyzonty Wychowania 5 (10), 11-14. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1105.