Pasierbek, Wit. 2017. „Człowiek I Pedagogika Na Progu Nowego tysiąclecia”. Horyzonty Wychowania 1 (1), 5-7. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1173.