Melosik, Zbyszko. 2018. „Globalizacja, Amerykanizacja I Procesy (glo)kalizacji. Konteksty I Kontrowersje”. Horyzonty Wychowania 17 (41), 11-27. https://doi.org/10.17399/HW.2018.174101.