Świętek, Agnieszka Wioletta. 2019. „Edukacja Formalna Na Rzecz przedsiębiorczości Wobec współczesnych Wyzwań Cywilizacyjnych”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 189-97. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1561.