Klimek, Grzegorz. 2019. „Wolność I otwartość Jako składnik Aktywizacji przedsiębiorczości studentów”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 179-88. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1568.