Wiśniewska, Danuta. 2019. „Przedsiębiorczość Uczelni W kontekście Zmian Ustawy O Szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 83-92. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1579.