Stabryła-Chudzio, Katarzyna. 2019. „Polityka Unii Europejskiej W Zakresie Wspierania przedsiębiorczości W Edukacji – Aspekty Finansowe”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 73-82. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1582.