Łobacz, Katarzyna, i Paweł Głodek. 2019. „Rozwój kapitału Ludzkiego Poprzez działania przedsiębiorcze: Znaczenie przedsiębiorczości Akademickiej”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 167-77. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1585.