Pędziwiatr, Ewelina, i Joanna Kulczycka. 2019. „Oferta Edukacyjna Polskich Uczelni Technicznych W Obszarze CSR”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 93-102. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1589.