Grabińska, Barbara Anna. 2019. „Sytuacja Zawodowa absolwentów wyższych Uczelni Ekonomicznych wchodzących Na Rynek Pracy W świetle Zmian W Finansowaniu Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 155-66. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1593.