Pindór, Tadeusz. 2019. „Kształcenie studentów Uczelni Technicznej Z Wykorzystaniem Aktywnych Metod Rozwoju przedsiębiorczości Oraz innowacyjności”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 103-12. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1594.