Sajdera, Jolanta. 2019. „Mobilność Edukacyjna Przejawem motywów przedsiębiorczych W doświadczeniach właścicielek Niepublicznych placówek Edukacyjnych”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 145-54. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1595.