Siemieniak, Paulina, Małgorzata Rembiasz, i Agnieszka Ruta. 2019. „Zarządzanie zespołem Jako Kompetencja przedsiębiorcy Na Podstawie Analizy Zachowań studentów”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 135-44. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1604.