Smutek, Halina. 2019. „Znaczenie Strategii Relacyjnych W Stymulowaniu innowacyjności”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 241-50. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1638.