Wach, Krzysztof. 2019. „MOOCs Jako Otwarte Zasoby Edukacyjne wspierające Edukację Dla przedsiębiorczości”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 209-18. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1646.