Pera, Bożena. 2019. „Kształcenie umiejętności Zawodowych W Zakresie Handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 229-40. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1648.