Kowalski, Mirosław, Wit Pasierbek, i Ewa Kowalska. 2018. „Editorial: Contemporary Discourses in Education”. Horyzonty Wychowania 17 (41), 7-8. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1677.