Pera, Bożena, i Wit Pasierbek. 2019. „Edytorial Vol. 17, Nr 44”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 5-6. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1730.