Pasierbek, Wit. 2019. „Antropologia Immanentno-Transcendentalna Dialogu I Jej Implikacje Edukacyjne”. Horyzonty Wychowania 17 (44), 253-64. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1739.