Sieradzka-Baziur, Bożena. 2021. „Pojęcie Wychowawca W tekście «Prawo Dziecka Do szacunku» Janusza Korczaka”. Horyzonty Wychowania 20 (55), 129-33. https://doi.org/10.35765/hw.2156.