Telicki, Marcin. 2022. „Pedagogika Pastiszu – Co spodobałoby Się Ignacemu Loyoli W Nowych Wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?”. Horyzonty Wychowania 21 (57), 51-61. https://doi.org/10.35765/hw.2022.57.07.