Marek, Zbigniew. 2022. „Ojcostwo W Wychowaniu”. Horyzonty Wychowania 21 (58), 45-55. https://doi.org/10.35765/hw.2022.2158.06.